Skip to main content

REKLAMACJE

Aby zgłosić reklamację napisz do nas na adres: reklamacje@detailing-crew.pl

Aby wysłać kosmetyki w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia reklamacyjnego, które należy wysłać na adres reklamacje@detailing-crew.pl wg poniższych wskazówek, po weryfikacji przesłanych dokumentów klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji:

Prosimy o podanie w treści maila nr dokumentu zakupu (lub przesłanie zeskanowanej faktury/paragonu) i podanie nazwy produktu.

Opisanie przyczyny zgłoszenia wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka/uszkodzenie powstało; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Załączenia zeskanowanego protokołu szkody wypełnionego przy kurierze jeżeli uszkodzenie powstało podczas transportu (Paczki należy sprawdzać przy kurierze w szczególności gdy zauważą Państwo zewnętrzne uszkodzenia opakowania!)

Przesłanie zdjęcia uszkodzenia produktu oraz uszkodzenia opakowania podczas transportu

Przy pozytywnym rozpatrzeniu wstępnej procedury reklamacji należy odesłać uszkodzony produkt do siedziby firmy Detailing Crew.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną, powstałe uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego spakowania nie podlegają reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wady produktu wynikającej z winy producenta, produkt zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony oraz odesłany do klienta na koszt firmy Detailing Crew

Czas przyjęcia kosmetyków na naszym magazynie od daty dostarczenia go trwa ok. 3 dni robocze. W zależności od uszkodzenia i wybranego toku reklamacyjnego, reklamacja może potrwać maksymalnie do 15 dni roboczych.

W sytuacji gdy uszkodzenie powstało z winy firmy kurierskiej czas wykonania reklamacji może się przedłużyć (firma kurierska daje sobie czas 30 dni na rozpatrzenie reklamacji).

Na podstawie ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Detailing Crew wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Realizacja uprawnień wynikających z wyżej przywołanej ustawy może odbywać za pośrednictwem platformy znajdującym się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show prowadzonej prze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Translate »